Jan Kříženecký
(Czech Republic)

Jan Kříženecký was the pioneer of the Czech cinematography, photographer and architect. Thanks to his passion for cinema, beside others, Czechoslovakia became the 6th country in the world that began its own film production.

Films
Filmography
Sokolský slet v Prostějově
1908
Polní mše na Staroměstském náměstí
1908
Květinové korzo
1908
První den jarních dostihů pražských
1908
Jubilejní hold městských sborů pražských
1908
Jízda tramvají ze Staroměstského náměstí po novém mostě
1908
Slavnostní otevření Čechova mostu
1908
Slavnostní a všední výjevy z výstaviště
1908
Zahájení výstavy
1908
Nejlepší číslo
1907
V. všesokolský slet
1907
Návštěva Františka Josefa I. v Praze
1901
IV. všesokolský slet
1901
Cvičení s kuželi Sokola malostranského
1898
Výjev z lázní žofínských
1898
Voltýžování jízdního odboru Sokola pražského
1898
Dostaveníčko ve mlýnici
1898
Cyklisté
1898
Smích a pláč
1898
Hanácké banderium
1898
Přenesení kolébky Františka Palackého z Hodslavic na výstaviště
1898
Defilování vojska o Božím těle na Královských Vinohradech
1898
Rychlovlak v Podbabí
1898
Poklepy na základní kámen pro pomník Františka Palackého
1898
Útok pražského dělostřelectva
1898
Výjezd parní stříkačky k ohni
1898
Alarm staroměstských hasičů
1898
Svatojanská pouť v českoslovanské vesnici
1898
Polední výstřel z děla na baště sv. Tomáše
1898
Purkyňovo náměstí na Královských Vinohradech
1898
Výstavní párkař a lepič plakátů
1898
Průvod královniček
1898
*Documentary*

DAFilms.com is powered by Doc Alliance, a creative partnership of 7 key European documentary film festivals. Our aim is to advance the documentary genre, support its diversity and promote quality creative documentary films.

Doc Alliance Members

Sign up to receive regular updates on our film program:

By signing up for the newsletter, I hereby consent to receiving commercial communications by electronic means and to all relevant personal data processing required for the purpose of sending the Doc-Air Distribution s.r.o. newsletter. I hereby confirm that I have read and familiarized myself with the Principles of Personal Data Processing and that I consent to the text therein. I also hereby acknowledge the rights specified herein, including, without limitation, the right to submit objections against direct marketing techniques.

Poslat svému Junioru

Zavřít