Hana Nováková
(Czech Republic)

Hana Nováková studied Indian languages and film theory at Faculty of Arts, and Documentary Filmmaking at FAMU in Prague. She obtained her PhD. in Ethnozoology. She lived and studied several years abroad (France, India) and did her research of the tribes and rhinos in Indian federal state Assam. At the moment she is working as a director of ecological broadcasting Nedej se (translated into English "Hold your own!") in the Czech Television as well as a director of science-pop films for the Czech Academy of Science. In both her research and films, she mainly deals with topics of estrangement of people from the environment, wildlife protection, neocolonialism. The language she uses is usually a genre of written or filmed blackhumorous essays. She also contributes to various newspapers and magazines.

Filmography
Smrk kapitalismu
2017
Hlubinná ekologie: Laudato Si'
2016
Průvodce férového pijáka kávy
2015
Elegie za les
2014
Trvale udržitelný kůň
2014
Vidím tě ve slovech, která nevidím
2013
Vstříc stromu, pod jehož kůrou je napsáno, čím jsme si navzájem ve velké algebře
2013
Spavá nemoc ke mně přichází ve snu
2013
Chlorelei
2013
Fosfor
2013
Nutrie jako životní krédo
2013
Národní galerie Šumava
2011
Skutečné neskutečné
2011
Banglantida 2012
2010
Život věčný
2009
Černé nebezpečí
2009

DAFilms.com is powered by Doc Alliance, a creative partnership of 7 key European documentary film festivals. Our aim is to advance the documentary genre, support its diversity and promote quality creative documentary films.

Doc Alliance Members